KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

UWAGA RODZICE !!!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

W PABIANICACH INFORMUJE, ŻE

WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ OD 29 LIPCA 2020 r.

W TRYBIE WAKACYJNYM, A WIĘC DLA DZIECI ZAPISANYCH NA OKRES WAKACYJNY.

Proszę rodziców których dzieci były objęte kwarantanną, aby przy wejściu okazali się  wynikiem badania

PCR RealTime SARS-CoV-2

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM, ŻE NADAL OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY.

DO PRZEDSZKOLA WCHODZICIE PAŃSTWO

W MASECZKACH I DEZYNFEKUJECIE RĘCE PRZED WEJŚCIEM I PRZY WYJŚCIU Z PRZEDSZKOLA.

 

PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKU INFORMOWANIA PRZEDSZKOLA

O PRZYPADKACH ZACHOROWANIA W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU COVID-19.

 

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

I ODPOWIEDZIALNE DZIAŁANIA W MOMENCIE PODEJRZENIA KORONAWIRUSEM W PRZEDSZKOLU.

 

Elżbieta Kmieć
dyrektor PM13
w Pabianicach

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !!!

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content//pm 13 decyzja.pdf

 

UWAGA !!!

Rodzice, którzy będą przyprowadzać dzieci do przedszkola podczas wakacji 2020 roku zobowiązani są do oddania w pierwszym dniu przyjścia dziecka  deklaracji, która jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.pm13 lub w przedsionku przedszkola. Jeśli rodzic nie dostarczy deklaracji dziecko nie zostanie przyjęte.

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Deklaracja_na_wakacje_2020_r..pdf

 

 

UWAGA !!!

 DYŻUR WAKACYJNY

lipiec, sierpień’2020 r

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz żywienie dziecka zgodnie z zadeklarowanym terminem pobytu dziecka podczas dyżuru wakacyjnego.

Należną kwotę do uiszczenia otrzymacie Państwo SMS-em do 12.06.2020 r. od intendenta przedszkola.

Opłaty należy uiszczać na konto bankowe przedszkola – 07 1560 0013 2973 0821 9000 0001  w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020 r.

Brak widocznej opłaty we wskazanym terminie na konto przedszkola oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

                                                                                         Elżbieta Kmieć-dyrektor PM 13

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Lista_dzieci_przyjetych_na_dyzur_wakacyjny..pdf 

 

 

ZAPISY  NA  DYŻUR  WAKACYJNY   –  INFORMACJA

Na podstawie  Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli oraz ich oddziałów na ternie Miasta Pabianice w okresie lipiec-sierpień 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny (VII – VIII 2020) do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach odbywają się w nieprzekraczalnym terminie:  

01.06. 2020 r.  –  05.06.2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia dziecka składając osobiście wypełniony formularzzgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zatrudnienia - w siedzibie przedszkola  l u b  drogą elektroniczną na adres mailowy: pprzedszkolenr13@wp.pl.

Formularz można pobrać ze strony przedszkola: www.pm13.pl lub w siedzibie przedszkola.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wychowankom opieka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym tj. zgodnie z obowiązującą „Procedurą bezpieczeństwa w PM 13 w okresie pandemii COVID-19” - placówka będzie dysponowała zmniejszoną liczbą miejsc.

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwych miejsc - dzieci będą przyjmowane wg następujących kryteriów pierwszeństwa:

 1. Dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia.
 2. Dziecko pracowników służb mundurowych.
 3. Dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa, realizujących zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić dziecku opieki w domu.
 5. Dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić opieki dziecku
  w domu.

Po zakończeniu naboru zgłoszeń, w dniach:  08.06.2020 - 09.06.2020 dyrektor PM 13 dokona kwalifikacji  dzieci  na  podstawie  złożonych  formularzy wraz z oświadczeniami.

W dniu 10.06.2020 r. dyrektor PM 13 ogłasza do godz. 12.00 listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny na stronie internetowej: www.pm13.pl oraz w siedzibie przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz żywienie dziecka zgodnie z zadeklarowanym terminem pobytu dziecka podczas dyżuru wakacyjnego.

Opłaty należy uiszczać na konto bankowe przedszkola – 07 1560 0013 2973 0821 9000 0001  w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020 r.

Brak widocznej opłaty we wskazanym terminie na konto przedszkola oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

Pabianice, dn. 28.05.2020
Dyrektor PM 13 w Pabianicach
 Elżbieta Kmieć

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Formularz_zgloszenia_-_dyzur_wakacyjny.pdf 

 

 UWAGA!!! 

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.

 
       Przedszkole zostanie uruchomione od dnia 11 maja 2020 r. w celu zapewnienia opiekidzieciomrodziców pracujących wg następujących kryteriów pierwszeństwa: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych - realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników handlu i przedsiębiorstw, obojga rodziców pracujących lub pracujących rodziców samotnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu.

Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńczo –wychowawcze powinna nastąpić, co najmniej dwa dni robocze - licząc od dnia, kiedy dziecko miałoby przyjść do przedszkola.

Rodzic pobiera formularz zgłoszenia ze strony internetowej: www.pm13.pl lub ze strony www.bip.um.pabianice.pl w zakładce jednostki organizacyjne lub w siedzibie przedszkola przy drzwiach wejściowych (od 8.00 do 12.00) – formularz będzie dostępny od dnia 06.05.2020 r. Wypełniony formularz rodzic przesyła droga mailową na adres: pprzedszkolenr13@wp.pl lub wrzuca do skrzynki  w siedzibie przedszkola.

Rodzic otrzyma telefoniczną lub mailową informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od nauczyciela grupy.

Dziecko przyprowadzone bez zgłoszenia oraz bez potwierdzenia przyjęcia - nie zostanie przyjęte.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym okresie, kolejne dzieci nie będą przyjmowane, nawet pomimo spełnienia w/w kryteriów, gdyż liczba dzieci oraz liczba opiekunów musi być zgodna z powierzchnią sali wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na dziecko/opiekuna).  

 

UWAGA! Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki chorobotwórcze zarówno dla dzieci jak i pracowników przedszkola. W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu informujemy o wprowadzeniu zasad, wynikających z wprowadzonej w przedszkolu Procedury:

 1. Jeden rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do budynku przedszkola i po dezynfekcji rąk (dorosły) zostają poddani pomiarowi temperatury.
 2. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych rzeczy do przedszkola.
 3. Na teren budynku może wejść 10 rodziców z dziećmi.
 4. Rodzic wchodzi do szatni (max 2 rodziców), rozbiera dziecko z odzieży wierzchniej i prowadzi je przed drzwi sali (rodzic zostaje na korytarzu – zakaz wchodzenia do sali).
 5. Zanim dziecko wejdzie do sali pod opieką pracownika myję ręce.
 6. Rodzic pozostaje w masce do czasu wyjścia z budynku oraz zabiera maskę dziecka
  z przedszkola.
 7. Na terenie placówki dzieci nie noszą masek, ani rękawiczek.
 8. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę.
 9. W ciągu dnia będzie prowadzona stała obserwacja stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, łzawienie oczu, ból brzucha, złe samopoczucie) – w razie objawów choroby dziecko zostanie odizolowane. Zawiadamia się rodzica oraz Stację Sanitarno Epidemiologiczną i stosuje do dalszych wytycznych sanitarnych.
 10. Objawy infekcji (bez względu na ich etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Przedszkola.
 11. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie w formie mailowej lub telefonicznej, w godzinach uzgodnionych z nauczycielką.

 Elżbieta Kmieć
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
 w Pabianicach

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Deklaracja.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Formularz_zgloszenia.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Procedura_bezpieczenstwa_covid_19.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_procedura.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_zawieszenie_6_-_10_V.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie__Nr_13_zawieszenie_od_14_-_26_IV.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie__Nr_6___zawieszenie_zajec_i_praca_zdalna.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie__Nr_8__w_spr._monitorowania_postepow_dziecka.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_10_cenzurki.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_nr_11_postojowe.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_12_od_27_kwietnia_i_praca_zdalna.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_12A_Procedura.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_14_funkcjonowanie_przedszkola_11-24__V.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_4_zawieszenie.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_7_zasady_rozliczania_na_odleglosc.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_9_zawieszenie_od_14_-_26_IV.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/deklaracja_rodzica_zajecia_rewalidacyjne.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/formularz_zgloszeniowy__na_zajecia_rewalidacyjne.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Informacja_dla_rodzicow_dla_dzieci_posiadajacych_orzeczenie_o_potrzebie_kszt._specjalnego.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_dyr._zdalne_18_V_-_7_VI.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_17.pdf

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/Zarzadzenie_Nr_18.pdf

 

                                       

DRODZY RODZICE I PRZEDSZKOLAKI:) 

Przygotowałyśmy dla Was szereg niespodzianek w postaci prac i zadań do wykonania.

Odwiedzajcie zakładki swoich grup :)

Życzymy zdrówka i miłej zabawy :)

 

/uploads/5ee9ef3bee5e4/pages/1/content/podstawa_programowa.docx

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

Nowy news

23.06.2016
Nowy news

Nowy news

23.06.2016

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facil...

Nowszy news

23.06.2016

Nowszy news

23.06.2016

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facil...